+33 (0)2 51 20 41 94 (Reserveringsdienst: Maandag-Zaterdag 9-19)Mijn account

Annuleringsverzekering

Vertrek verzekerd en met een gerust hart!

Assurance annulation OlélaOm met een gerust hart uw komende vakantie te reserveren, raden wij u sterk aan om onze annuleringsverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt een groot aantal incidenten, ook met betrekking tot het coronavirus.

Het bedrag omvat 5% van het reserveringsbedrag. Het dient volledig en op het moment van reserveren te worden betaald.
 

Coronaverzekering inbegrepen

 

Voor vertrek

De annuleringsverzekering dekt meerdere incidenten die voor vertrek plaatsvinden, op vertoon van een annuleringsbewijs. Bijvoorbeeld (niet complete lijst, bekijk hiervoor de annuleringsvoorwaarden op de website www.campez-couvert.com):

 • Ernstige ziekte, ernstig ongeluk of overlijden, inclusief ziekte door Covid-19, terugval of verslechtering van een chronische of reeds bestaande ziekte, evenals de gevolgen van een ongeluk dat voor het afsluiten van de annuleringsverzekering plaatsvond, van uzelf, uw partner (of geregistreerde partner), uw ouders of kinderen en kleinkinderen, schoonouders, zussen, broers, schoonzonen, schoondochters, zwagers en schoonzussen,
 • Overlijden van uw oom, tante, neven en nichten,
 • Aanzienlijke materiële schade aan uw eigendom waarvoor uw aanwezigheid vereist is,
 • Gedwongen ontslag of ontslag met wederzijds goedvinden van uzelf of uw partner, op voorwaarde dat de procedure niet is gestart voor het afsluiten van de verzekering,
 • Aanzienlijke schade aan uw voertuig binnen de 48 uur voor de 1e dag van uw verblijf, wanneer uw voertuig niet kan worden gebruikt om naar uw vakantiebestemming te reizen,
 • Het krijgen van een betaalde baan voor meer dan 6 maanden waarvan het arbeidscontract ingaat voor of tijdens uw vakantiedata, en wanneer u bij het reserveren van uw verblijf nog ingeschreven stond als werkzoekende,
 • Complicaties bij een zwangerschap die voor de 26e week zijn geconstateerd,
 • Scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap wanneer de procedure bij de rechtbank wordt behandeld na het reserveren van uw verblijf,
 • Annulering of wijziging van uw vakantiedagen of die van uw partner, met geldende reden opgelegd door uw werkgever of bij wijze van uitzondering gewijzigd en goedgekeurd door de werkgever, wanneer dit plaatsvindt voor de start van uw verblijf. Deze dekking geldt niet voor bedrijfsleiders, vrije beroepen, ambachtslieden en mensen die in de film- of theaterwereld werken,
 • Overplaatsing van werk waardoor u moet verhuizen, opgelegd door uw werkgever, wanneer u daar zelf niet om heeft gevraagd en op voorwaarde dat de overplaatsing niet bekend was op het moment van afsluiten van de annuleringsverzekering,
 • Toevoeging voor Covid-19: In geval van besmetting met corona, quarantaine als gevolg van een positieve coronatest, een contactgeval... Zie voorwaarden.
   

HET VOLGENDE KRIJGT U TERUGBETAALD:

 • Als je de aanbetaling hebt gedaan: het betaalde bedrag met aftrek van de reserveringskosten, het eigen risico (waarvan het bedrag wordt bepaald door de verzekeringsmaatschappij, naar gelang de reden voor annulering) en het verzekeringsbedrag in geval van een incident dat plaatsvindt tussen de datum van reservering en de 30e dag voor de eerste dag van het verblijf.
 • Als je het totaalbedrag voor het verblijf hebt betaald: Het totale huurbedrag, met aftrek van de reserveringskosten, het eigen risico (waarvan het bedrag wordt bepaald door de verzekeringsmaatschappij, naar gelang de reden voor annulering) en het verzekeringsbedrag in geval van een een incident dat minder dan 30 dagen voor eerste dag van het verblijf plaatsvindt.

 

  Tijdens uw verblijf

  Als er een van de bovenstaande incidenten plaatsvindt en u gedwongen bent om uw verblijf te onderbreken,

   KRIJGT U HET VOLGENDE TERUGBETAALD:

   • Het bedrag dat overeenkomt met het deel van het verblijf dat u niet gebruikt heeft en dat reeds door de camping in rekening is gebracht.

    

   Uitsluitingen

   Niet complete lijst, bekijk hiervoor de annuleringsvoorwaarden op de websitewww.campez-couvert.com.

   • Ziektes waarvoor psychische of psychiatrische behandeling nodig is, inclusief voor depressies waar geen ziekenhuisopname van minimaal 3 dagen voor nodig is op het moment van annuleren,
   • Zwangerschap, vrijwillig onderbreken van een zwangerschap, bevalling, IFV en de gevolgen daarvan,
   • Complicaties bij een zwangerschap die na de 26e week worden geconstateerd,
   • Ziekte of ongeluk waarbij sprake is van terugval, verslechtering of ziekenhuisopname tussen de datum van reservering en de datum van afsluiten van de annuleringsverzekering,
   • Het weer,
   • Persoonlijke omstandigheden.
     

   Wat moet u doen bij een incident?

   • De reserveringsdienst binnen 24 uur inlichten na het incident waardoor u niet naar uw vakantiebestemming kunt vertrekken.
   • Het incident melden op de website www.declare.fr,
   • Bewijsstukken toevoegen,
    • In geval van ziekte of een ongeluk: een doktersverklaring met vermelding van de aard, de oorzaak en de ernst van het ongeval of de ziekte. De verklaring moet aangeven dat de klant niet in staat is om op de gereserveerde data op de camping te verblijven,
    • In geval van overlijden: een overlijdensakte en een uittreksel van de burgerlijke stand,
    • In alle andere gevallen: zoveel mogelijk bewijsstukken.
      

   Tarieven

   Het bedrag omvat 5% van het reserveringsbedrag (huuraccommodatie of kampeerplaats met extra personen). Het dient volledig en op het moment van reserveren te worden betaald.