+33 (0)2 51 20 41 94 (Reserveringsdienst: Maandag-Zaterdag 9-19) 

Wettelijke bepalingen

1. ALGEMENE INFORMATIE

Conform de bepalingen van artikels 6-III en 19 van de Franse Wet ter bevordering van het vertrouwen in de digitale economie, verklaren wij dat: De website www.olela.nl uitgegeven wordt door: SARL CAMP'ATLANTIQUE met een kapitaal van € 7.426.100,- Ingeschreven in de Kamer van Koophandel van LA ROCHE-SUR-YON onder nummer 522 991 454 Onderworpen aan btw onder nummer FR 53 522 991 454 Met hoofdkantoor te: 4 Rue Auguste Herbert - 85560 Longeville-sur-Mer - Frankrijk Uitgever: Thierry Guignard in de hoedanigheid van directeur van CAMP'ATLANTIQUE. De dienstverlener die verantwoordelijk is voor de directe en permanente hosting van www.olela.nl is: SEQUOIASOFT, 2000 Route des Lucioles, Les Algorithmes, Bâtiment Thalès B, 06410 BIOT – Frankrijk - www.resalys.com De gebruikers van deze website kunnen contact opnemen met de webmaster via e-mailadres contact@olela.fr

2. GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gebruiker van de website www.olela.nl verklaart over de handelingsbekwaamheid, de competentie en de nodige middelen te beschikken voor toegang tot en gebruik van deze website. Dezelfde gebruiker verklaart dat de IT-apparatuur die hij/zij gebruikt geen virussen of inhoud bevat die de veiligheid van deze website zou kunnen bedreigen, en dat deze apparatuur perfect werkt.

3. BETROUWBAARHEID VAN DE INFORMATIE

De beheerder van de website stelt alles in het werk om de gebruikers van beschikbare en betrouwbare informatie en/of tools te voorzien, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, een gebrek aan beschikbaarheid van informatie en/of de aanwezigheid van een virus op de website. De informatie die door de beheerder van de website en eventuele partners geleverd wordt, is altijd onder voorbehoud, waarbij zij niet kunnen garanderen dat de informatie op deze website helemaal juist, volledig en up-to-date is. Om deze reden dient de gebruiker zelf een aanvullende en persoonlijke analyse te maken van de informatie op de website. Dientengevolge verklaart de gebruiker dat uitsluitend hij/zij zelf verantwoordelijk is voor het gebruik van deze informatie. De beheerder van de website kan de toegang tot zijn website op elk moment onderbreken voor het verrichten van onderhoud, in welk geval de beheerder zijn uiterste best doet om de gebruikers hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

4. VERKLARING

In overeenstemming met de bepalingen van de Franse Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978 en de Franse Wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens vanaf de website www.olela.nl onderwerp geweest van een verklaring bij de Franse nationale commissie voor informatica en vrijheid (CNIL).

5. PERSOONSGEGEVENS

De gebruiker wordt met name geïnformeerd over het feit dat conform artikel 32 van de Franse wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, op de onlineformulieren uitsluitend gevraagd wordt naar de informatie die noodzakelijk is voor de efficiënte werking van de website, en dat dergelijke informatie alleen bestemd is voor de beheerder van de website, in het bijzonder voor het administratieve beheer van de reserveringen. In ieder geval verzamelt www.olela.nl de persoonsgegevens van de gebruiker (naam, e-mailadres, telefoonnummer) uitsluitend voor het leveren van de website, in het bijzonder voor de inschrijving op discussiefora middels de onlineformulieren, of voor statistische doeleinden. De gebruiker levert deze informatie met volledige kennis van de feiten, met name wanneer de gebruiker zelf de informatie invoert. Er wordt nauwkeurig aangegeven welke velden verplicht moeten worden ingevuld en welke eventueel opengelaten kunnen worden. De gebruiker wordt geïnformeerd over het feit dat hij/zij beschikt over het recht tot toegang, vraagstelling en wijziging, waarmee hij/zij zijn/haar persoonsgegevens kan laten corrigeren, aanvullen, actualiseren, blokkeren of verwijderen indien deze onjuist, incompleet, misleidend of verouderd zijn, of waarvan de verzameling, het gebruik, de communicatie of het behoud niet is toegestaan. De gebruiker heeft tevens het recht om de rechtmatige verwerking van zijn/haar gegevens te weigeren en het recht om deze gegevens niet te laten gebruiken voor marketingdoeleinden. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend bij www.olela.nl via een brief met een kopie van een identiteitsbewijs met handtekening naar: 4 Rue Auguste Herbert - 85560 Longeville-sur-Mer - Frankrijk, of via het e-mailcontactformulier op de website. De gebruiker wordt geïnformeerd over het feit dat tijdens een bezoek op de website automatisch cookies op zijn/haar webbrowser geïnstalleerd worden. Een cookie is een hoeveelheid data die niet dient voor het identificeren van gebruikers, maar voor het opslaan van informatie met betrekking tot de navigatie van de gebruikers op de website. De browser kan ingesteld worden om gebruikers te informeren over de aanwezigheid van cookies of om deze uit te schakelen. Meer informatie hierover vindt u op de volgende website: www.cnil.fr. De gebruiker heeft het recht op toegang, intrekking of wijziging van persoonsgegevens die verzameld zijn door een cookie onder voornoemde voorwaarden. Gebruikers van de website www.olela.nl zijn verplicht om de bepalingen van de Wet met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheid na te leven. Een schending hiervan wordt bestraft met strafrechtelijke sancties. Gebruikers moeten zich met name, indien zij toegang hebben tot persoonsgegevens, onthouden van het verzamelen van deze persoonsgegevens, het gebruiken van deze persoonsgegevens voor persoonlijke doeleinden en, in zijn algemeenheid, het omgaan met deze persoonsgegevens waardoor afbreuk kan worden gedaan aan de privacy of de reputatie van personen.

6. EIGENDOMSRECHTEN

De algemene structuur, de tekst, de afbeeldingen (bewegend of stilstaand), de geluiden, de knowhow en andere elementen van de website zijn het exclusieve eigendom van de beheerder van de website en van derden die www.olela.nl toestemming hebben gegeven om deze elementen te gebruiken. Elke totale of gedeeltelijke weergave van deze website, via welke middelen dan ook, zonder de expliciete toestemming van de beheerder van de website is verboden en vormt een vervalsing die strafbaar is onder artikels L. 335-2 van het Franse Wetboek van intellectueel eigendom. Hetzelfde geldt voor databases aangemaakt door www.olela.nl, die beschermd zijn door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting in het Wetboek op intellectueel eigendom van de richtlijn van 11 maart 1996 inzake de juridische bescherming van databases. De handelsmerken van www.olela.nl en zijn partners, alsmede de logo’s op de website zijn gedeponeerde handelsmerken. Elke totale of gedeeltelijke reproductie van deze handelsmerken of logo’s, die uitgevoerd wordt vanaf elementen op de website, zonder de expliciete toestemming van de beheerder, is verboden zoals bedoeld in artikel L.713-2 van de Franse Wet op intellectueel eigendom.

7. AANMAKEN VAN EEN HYPERLINK

De gebruikers en bezoekers van de website kunnen geen hyperlinks naar deze website aanmaken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder, dat wil zeggen van www.olela.nl. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de toegang van gebruikers via hyperlinks die aangemaakt zijn binnen de website en die leiden tot andere beschikbare onlinebronnen.

8. TOEPASSELIJK RECHT

De website www.olela.nl en de algemene voorwaarden zijn geregeld door en worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Franse wet.