+33 (0)2 51 20 41 94 (Reserveringsdienst: Maandag-Zaterdag 9-19) 

Algemene Verkoopvoorwaarden

Bepalingen:

- Bestelling, RESERVERING of HUUR: aankoop van Diensten.
- DIENSTEN: huuraccommodatie of staanplaats.
- HUURACCOMMODATIES: tent, caravan, stacaravan en huisje.

ARTIKEL 1 - TOEPASSING

 • Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn, zonder beperking of voorbehoud, geldig voor de huur van een accommodatie of staanplaats op de campings van Oléla, voor niet zakelijke klanten (“de Klanten” of “de Klant”), via de website www.olela.nl of telefonisch via +33 (0)2 51 20 41 94.
 • Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle reserveringen op de volgende vestigingen van Oléla.
 • De belangrijkste kenmerken van de Diensten staan op de website www.olela.nl.
 • De Klant moet kennis hebben genomen van deze kenmerken voordat hij een bestelling plaatst. De keuze en aankoop van een Dienst vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant.
 • Het adres van de Dienstverlener: Oléla, 4, rue Auguste Herbert, 85560 Longeville-sur-Mer, FRANCE.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing buiten alle andere voorwaarden en dan met name de voorwaarden geldig voor andere verkoopkanalen van de Diensten.
 • Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar via de website en gelden, waar nodig, boven iedere andere versie of ander bindend document.
 • De gegevens die in het computersysteem van de Dienstverlener worden opgeslagen vormen, behalve wanneer anders bewezen, het bewijs van de transacties met de Klant.
 • Volgens de bepalingen van de Wet Informatica en Vrijheden en de Europese wetgeving voor het beschermen van persoonsgegevens heeft de Klant op elk moment recht van toegang, wijziging en bezwaar op al zijn persoonsgegevens door met toevoeging van een ID-bewijs te schrijven naar:
 • Service Réservations Oléla, 4 rue Auguste Herbert, 85560 Longeville sur Mer, FRANCE, contact@olela.fr
 • De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en ze te hebben aanvaard door het hiervoor bestemde hokje aan te kruisen voor het starten met de online Bestelprocedure alsmede de algemene gebruiksvoorwaarden van de website www.olela.nl. Voor telefonische Bestellingen kunnen deze Algemene Verkoopvoorwaarden per e-mail worden verzonden (kosteloos wijzigen/annuleren mogelijk binnen 24 uur na de eerste aanbetaling).
 • Omdat deze Algemene Verkoopvoorwaarden later kunnen worden gewijzigd is de geldende versie voor de aankoop van de Klant de online beschikbare versie op de datum van bestelling.
   

ARTIKEL 2 – RESERVEREN

 • De Klant kiest via de website de diensten die hij wil bestellen, op de volgende wijze: de Klant kiest zelf de camping, de data, het aantal medereizigers, de gewenste accommodatie en diensten. Hij bevestigt de bestelling met een aanbetaling via creditcard.
 • De Klant moet zelf de juistheid van de Bestelling nalopen en eventuele fouten direct melden. De Bestelling is pas definitief na het versturen van een e-mailbevestiging door de Dienstverlener.
 • Bestellingen die via de website www.olela.nl of telefonisch via +33 (0)2 51 20 41 94 worden gedaan zijn onderworpen aan een contractuele verbintenis tussen de Klant en de Dienstverlener.
 • Bestellingen zijn naamgebonden en kunnen in geen enkel geval worden overgedragen.
 • Voor de huur van een staanplaats geldt: per plaats is één uitrusting (tent, caravan of camper) toegestaan. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om een verblijf te annuleren wanneer er informatie ontbreekt over de afmetingen die bij het plaatsen van de Bestelling wordt gevraagd. Bestellingen blijven onder voorbehoud, naar gelang de doorgegeven afmetingen van de uitrusting.
 • Voor huuraccommodaties geldt: het is niet toegestaan om een tent te plaatsen naast de stacaravan.
 • De Dienstverlener biedt vakanties voor gezinnen. Hij behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren die tegen dit principe ingaan of willen wijzigen. De aangeboden accommodaties zijn uitsluitend bestemd voor individuele klanten.
 • Minderjarigen zonder begeleiding van hun ouders of wettelijke voogden zijn niet toegestaan ​​in onze vestigingen. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om bevestigde Bestellingen te annuleren wanneer minderjarigen zich presenteren zonder hun ouders of wettelijke voogden. Betaalde bedragen kunnen in dit geval niet worden teruggevorderd.
 • De Dienstverlener kan echter het inwilligen van wensen bij Bestellingen niet garanderen. Het plaatsnummer en de plattegrond van de camping worden pas ter plaatse overhandigd.
 • De plattegronden en foto’s die wij publiceren zijn niet bindend.
   

2.1. GROEPEN

 • Reserveringen van meer dan drie accommodaties door dezelfde fysieke persoon of door verschillende fysieke personen die elkaar kennen en om dezelfde redenen op dezelfde verblijfsdata op dezelfde camping verblijven, worden als groepsreserveringen beschouwd.
 • De op de Oléla-website aangeboden accommodaties zijn uitsluitend bedoeld voor individuele klanten.
 • Aanvragen voor groepsreserveringen kunnen uitsluitend aan de reserveringsdienst gericht worden per telefoon op +33 (0)2 51 20 41 94 of per e-mail aan contact@olela.fr. Om een gezellige gezinssfeer te garanderen op een locatie waar onze gasten rust en ontspanning kunnen verwachten, behoudt Oléla zich het recht voor om een groepsreservering te weigeren.
   

ARTIKEL 3 - TARIEVEN

 • De Diensten aangeboden door de Dienstverlener worden geleverd volgens de geldende tarieven op de website www.olela.nl of telefonisch, tijdens het opslaan van de Bestelling door de Dienstverlener. De tarieven staan aangegeven in euro's inclusief btw, met een btw-tarief van 10 %, geldig vanaf de dag dat ze bepaald zijn. Latere wijzigingen van het btw-tarief, die zich voordoen tussen het moment dat de tarieven werden bepaald en facturering van het verblijf, zullen resulteren in een overeenkomstige wijziging van de prijs inclusief btw. De Klant accepteert deze wijzigingen zonder voorbehoud.
 • De tarieven houden rekening met eventuele kortingen die door de Dienstverlener via de website www.olela.nl of telefonisch worden toegekend.
 • Deze tarieven staan vast en kunnen niet worden herzien tijdens hun geldigheidsperiode, zoals aangegeven via de website www.olela.nl of telefonisch. De Dienstverlener behoudt zicht het recht voor om buiten deze periode op elk moment de tarieven te wijzigen.
 • Bij de tarieven zijn de administratiekosten niet inbegrepen. Deze worden als toeslag in rekening gebracht, volgens de voorwaarden op de website www.olela.nl en voorafgaand berekend bij het plaatsen van de Bestelling.
 • De betaling die aan de Klant wordt gevraagd komt overeen met het totaalbedrag van de aankoop, inclusief de administratiekosten.
 • De Dienstverlener maakt een factuur die bij de levering van de bestelde Diensten aan de Klant wordt overhandigd.
   

3.1. TOERISTENBELASTING

 • De toeristenbelasting, bestemd voor de gemeente/agglomeratie, is niet bij het tarief inbegrepen. Het bedrag wordt per persoon en per dag bepaald en kan wisselen naar gelang de bestemming. De toeristenbelasting moet bij het reserveren worden betaald. Mocht de toeristenbelasting worden verhoogd zal er een toeslag worden gevraagd.
   

ARTIKEL 4 - BETALINGSVOORWAARDEN

4.1. AANBETALING

 • Bestellingen worden definitief na ontvangst van de aanbetaling samen met de gevraagde informatie en na goedkeuring van de Dienstverlener.
 • Voor de huur van een staanplaats moet er bij Bestelling een betaling worden gedaan van € 100,- voor de aanbetaling, de administratiekosten en de (facultatieve) annuleringsverzekering. Het restbedrag moet uiterlijk 30 dagen voor aankomst betaald zijn, op straffe van annulering.
 • Voor huuraccommodaties moet er bij Bestelling een betaling worden gedaan van 30% van het totaalbedrag van het verblijf, voor de aanbetaling, de administratiekosten en de (facultatieve) annuleringsverzekering. Het restbedrag moet uiterlijk 30 dagen voor aankomst betaald zijn, op straffe van annulering.
 • Aanbetalingen worden afgetrokken van het restbedrag maar worden niet terugbetaald door de Dienstverlener (behalve bij overmacht of bijzondere vrijstellingen zoals in paragraaf 6.3.2).
   

4.2. BETALINGEN

Betalingen die door de Klant worden gedaan, worden pas als definitief beschouwd nadat de Dienstverlener het betreffende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen.

Bij te laat betalen of wanneer de Klant het te betalen bedrag na de hierboven bepaalde termijn betaalt, en na de betaaldatum op de Bestellingsbevestiging die naar de Klant is gestuurd, wordt er een boete in rekening gebracht van 3 keer het wettelijke rentepercentage, ofwel 2,37% van het totaalbedrag inclusief btw voor de levering van de Diensten. Dit bedrag blijft automatisch in bezit van de Dienstverlener, zonder enige formaliteit of voorafgaande betalingseis.
 

4.3. NIET NALEVEN VAN DE BETALINGSVOORWAARDEN

Verder behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om, bij niet naleven van de bovenstaande betalingsvoorwaarden, de levering van de door de Klant bestelde Diensten te eindigen of annuleren en/of om de uitvoer van zijn verplichtingen te stoppen.

4.4. BETALINGSWIJZEN

 • De Dienstverlener kan geen extra kosten bij de Klant in rekening brengen voor het gebruik van een bepaalde betalingswijze.
 • De betaling kan worden uitgevoerd met een creditcard of via een overschrijving (de bankgegevens van de camping worden aan u overgemaakt op verzoek bij de reserveringsdienst).
 • Klanten kunnen een verblijf in termijnen betalen zonder extra kosten op voorwaarde dat een eerste aanbetaling bij de Bestelling uitgevoerd wordt en dat het resterende bedrag minstens één maand voor aankomst betaald wordt.
   

ARTIKEL 5 - LEVERING VAN DE DIENSTEN

5.1. BESCHIKBAAR STELLEN EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

 • Huuraccommodaties zijn op de dag van aankomst beschikbaar vanaf 16.00 uur en moeten op de dag van vertrek uiterlijk om 10.00 uur worden vrijgegeven. Staanplaatsen zijn op de dag van aankomst beschikbaar vanaf 15.00 uur en moeten op de dag van vertrek uiterlijk om 12.00 uur worden vrijgegeven.
 • Huuraccommodaties en staanplaatsen zijn bedoeld voor een bepaald aantal personen en kunnen in geen enkel geval worden bezet door meer personen dan dat, wetende dat een baby meetelt als persoon. Als het aantal personen de maximale capaciteit van de accommodatie overschrijdt, dan behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de toegang tot de camping te weigeren. Reeds betaalde bedragen kunnen dan niet worden teruggevorderd.
 • Huuraccommodaties en staanplaatsen moeten net zo schoon worden achtergelaten als bij aankomst.
 • Gebeurt dit niet, dan moet de huurder een vast bedrag van 200 € betalen voor de schoonmaak. Schade aan de huuraccommodatie of accessoires wordt direct hersteld op kosten van de huurder. De inventaris aan het einde van de huurperiode dient identiek te zijn aan die van het begin van de huurperiode.
 • Voor alle boekingen uitgevoerd op www.olela.nl hanteren wij een deadline van 72 uur om de geldigheid te bevestigen van uw gewenste kampeerplaats (incl. naast wie u evt. wenst te verblijven). In het geval dat deze services niet kunnen worden geleverd om technische redenen die buiten onze macht liggen, zullen we deze vergoeden. In geen geval kan de schrapping van een dienst leiden tot de volledige annulering van de boeking of financiële compensatie.
   

5.2. BORG

 • Voor huuraccommodaties wordt een borg gevraagd van € 400,- (€ 200,- voor de accommodatie en € 200,- schoonmaakkosten) die de huurder op de dag van de sleuteloverdracht moet betalen. De borg wordt aan het einde van de huurperiode teruggegeven na eventuele aftrek van reparatiekosten.
 • Voor staanplaatsen wordt een borg gevraagd van € 90,- (€ 65,- voor schade aan het terrein + € 25,- schoonmaakkosten) die de huurder op de dag van aankomst moet betalen. De borg wordt aan het einde van de huurperiode teruggegeven na eventuele aftrek van reparatiekosten.
 • Bij aankomst krijgt u een inventarislijst. Deze moet binnen 24 uur weer aan de receptie overhandigd worden. Voor het vertrek vragen we u aandachtig alle richtlijnen te lezen die vermeld staan in de accommodatie en om deze na te leven. De Dienstverlener controleert elke accommodatie. Borgbedragen worden binnen 8 dagen teruggestort.
 • Een borg is geen beperking van aansprakelijkheid.
 • De Dienstverlener biedt de mogelijkheid om vooraf in te checken: vanaf 10 dagen voor aankomst via www.olela.nl, “Mijn account”.
 • 3 stappen om bij de receptie tijd te winnen.
  • aanvullen en bevestigen van informatie in uw persoonlijke klantenaccount,
  • registratie van uw bankgegevens (beveiligd via een SSL-codering) voor de online betaling van extra diensten waar nodig,
  • pre-autorisatie op uw creditcard voor: de vergoeding van schade aan of diefstal in/bij uw huuraccommodatie, betaling voor gebruikte diensten ter plaatse die niet betaald zijn.
 • Let op: deze pre-autorisatie is definitief en kan niet worden gewijzigd of geannuleerd en online betalingen voor deze dienst kunnen niet worden teruggevorderd.
   

ARTIKEL 6 - VERLATE AANKOMST, ONDERBREKING OF ANNULERING VAN HET VERBLIJF DOOR DE KLANT

Er worden geen kortingen gegeven in geval van een verlate aankomst, een vervroegd vertrek of wijziging in het aantal personen (voor heel het verblijf of een deel ervan).

De beheerder behoudt zich het recht voor om accommodaties opnieuw te verhuren als 24 uur na de geplande aankomst geen informatie gegeven wordt.
 

6.1. WIJZIGINGEN

 • In geval van wijzigingen in de data of het type accommodatie zal de Dienstverlener zijn best doen om, binnen de perken van een aanvraag per verblijf tijdens het lopende seizoen en op dezelfde camping, de aanvraag te aanvaarden waar mogelijk.
 • Er worden geen wijzigingen voor de Bestelling toegekend op minder dan 30 dagen voor aankomst op de camping. Er is geen enkele terugbetaling mogelijk, wat de aanvraag voor wijziging ook is. Voor wijzigingen worden de volgende kosten in rekening gebracht:
  • € 15,- voor reserveringen onder de € 350,-,
  • € 30,- voor reserveringen tussen de € 351,- en € 650,-.
  • € 50,- voor reserveringen tussen de € 651,- en € 1799,-.
  • € 80,- voor reserveringen van € 1800,- of meer.
 • Elke wijziging die kan leiden tot een wijziging van het tarief voor het verblijf, moet worden opgegeven bij aankomst (toeristenbelasting). In het geval van onjuiste verklaringen door de huurder, zal deze overeenkomst automatisch beëindigd worden en zullen de overgemaakte bedragen in bezit blijven van de Dienstverlener. Het is mogelijk om, onder voorbehoud van akkoord, tijdens uw verblijf de naam van een medereiziger te wijzigen.
 • Aanvragen voor het inkorten van een verblijf worden door de Dienstverlener beschouwd als een gedeeltelijke annulering waarvoor de gevolgen zijn bepaald in artikel 6.3.
   

6.2. ONDERBREKING

Een vervroegd vertrek is geen reden voor terugbetaling door de Dienstverlener.
 

6.3. ANNULERING

6.3.1

 • In geval van annulering van de reservering door de Klant, om welke reden dan ook (behalve bij overmacht), gelden na akkoord door de Dienstverlener de volgende voorwaarden:
  • annulering meer dan 30 dagen voor aankomst: 30% van de kosten ter compensatie voor het onderbreken van het contract. Dit komt overeen met de aanbetaling voor een huuraccommodatie of € 100,- voor de huur van een staanplaats,
  • annulering minder dan 30 dagen voor aankomst: Het gehele bedrag ter compensatie voor het onderbreken van het contract.
 • Bij elke vorm van annulering blijven de administratiekosten en eventuele kosten voor de annuleringsverzekering (artikel 3) in bezit van de Dienstverlener.
   

6.3.2

 • In afwijking op paragraaf 6.3.1, in het geval dat een Klant zijn verblijf moet annuleren vanwege overheidsmaatregelen waardoor er niet gereisd kan worden (totale lockdown, reisverbod), terwijl de camping wél zijn verplichtingen kan nakomen en klanten mag ontvangen, zal de Dienstverlener een tegoedbon geven of een terugbetaling doen van het door de Klant betaalde bedrag, met aftrek van de administratiekosten en het bedrag voor de eventuele annuleringsverzekering (artikel 3) die in het bezit blijven van de Dienstverlener. Tegoedbonnen, niet terugvorderbaar of overdraagbaar, zijn 12 maanden geldig.
 • De Dienstverlener biedt een facultatieve annuleringsverzekering van de Franse verzekeringsmaatschappij Gritchen Affinity. Met deze verzekering kunnen Klanten via Gritchen Affinity annuleringskosten voor hun reservering terugvorderen in geval van een incident waardoor zij niet kunnen vertrekken naar hun vakantiebestemming, of voor niet gebruikte overnachtingen bij een incident waardoor hun aankomst wordt verlaat of hun vertrek wordt vervroegd.
 • Het verzekeringsbedrag omvat 5% van het reserveringsbedrag (huuraccommodatie of staanplaats met extra personen). Het moet volledig en op het moment van reserveren te worden betaald.
 • Binnen het kader van een reservering voor meerdere verblijven: als u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en u annuleert, dan omvat de verzekering alle gereserveerde verblijven.
 • De gedekte incidenten staan omschreven in de algemene voorwaarden van de annuleringsverzekering die u kunt lezen op onze website www.olela.nl.
 • In geval van een incident vragen wij de Klant om Oléla te informeren over hun annulering en contact op te nemen met Gritchen Affinity volgens de algemene voorwaarden van de annuleringsverzekering. De Klant moet binnen 10 dagen na het incident contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij en hierbij alle nodige bewijzen versturen.
   

ARTIKEL 7 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

7.1. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

 • Klanten die op een staanplaats of in een huuraccommodatie verblijven moeten een aansprakelijkheidsverzekering hebben. Voor de start van de dienstverlening kan er bij de Klant om een verzekeringsbewijs worden gevraagd.
   

7.2. HUISDIEREN

 • Huisdieren zijn toegestaan, onder de verantwoordelijkheid van hun baasjes, tegen betaling van een toeslag van € 6,-/nacht en € 40,-/week met verplichte melding bij het reserveren. Er wordt één huisdier per plaats toegestaan. Ter plaatse moet u een vaccinatieboekje kunnen tonen.
 • Honden van de 1e en 2e categorie, volgens artikel L 211-12 van het wetboek voor landbouw en visserij, zijn verboden.
 • Dieren zijn verboden in de accommodaties van het gamma Prestige en Evolution, evenals in de huizen en appartementen van camping Le Petit Rocher (Vendée).
   

7.3. INTERNE REGELGEVING

 • Bij de ingang van de camping en bij de receptie hangt een interne regelgeving. De Klant moet de regelgeving lezen en zich eraan houden. Bij het niet naleven van de interne regelgeving behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de overeenkomst na een waarschuwingstermijn van 24 uur te onderbreken. Betaalde bedragen blijven in het bezit van de Dienstverlener.
   

ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENER - GARANTIE

 • De Dienstverlener verzekert de Klant, conform de wettelijke bepalingen en zonder extra betaling, tegen afwijkingen of verborgen gebreken veroorzaakt door een fout in de ontwikkeling of de uitvoer van de bestelde Diensten.
 • Om zijn recht te laten gelden moet de Klant de Dienstverlener schriftelijk informeren over de aanwezigheid van afwijkingen of gebreken, uiterlijk binnen 24 uur gerekend vanaf de levering van de Diensten.
 • De Dienstverlener zal zorgen voor een terugbetaling of rechtzetting (waar mogelijk) van de afwijkende diensten. Dit gebeurt uiterlijk binnen 7 dagen na het vaststellen van de afwijking door de Dienstverlener. De terugbetaling vindt plaats op de bankrekening van de Klant of door middel van een bankcheque aan de Klant.
 • De garantie van de Dienstverlener is beperkt tot de terugbetaling van de diensten die daadwerkelijk door de Klant zijn betaald en de Dienstverlener kan niet aansprakelijk of in gebreke worden gesteld voor vertraging of het niet uitvoeren van diensten als gevolg van een geval van overmacht dat gebruikelijk door de Franse wet wordt erkend.
 • De Diensten die via de website www.olela.nl worden geleverd zijn conform de in Frankrijk geldende regels.
   

ARTIKEL 9 - HERROEPINGSRECHT

 • De activiteiten in verband met de organisatie en de verkoop van vakanties of excursies op een bepaalde datum of binnen een bepaalde periode zijn niet onderhevig aan het herroepingsrecht geldig voor kopen op afstand.
   

ARTIKEL 10 - BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 • De Dienstverlener die deze voorwaarden heeft opgesteld, behandelt persoonsgegevens met als juridische basis:
 • Het wettelijk belang dat de Dienstverlener beoogd voor het bereiken van de volgende doelen: - klantwinning, - het beheer van de relatie met bestaande en potentiële Klanten, - de organisatie, inschrijving en uitnodiging voor evenementen van de Dienstverlener, - de verwerking, uitvoering, werving, productie, behandeling en opvolgen van aanvragen en klantendossiers, - het opstellen van aktes voor Klanten.
 • Het naleven van wettelijke verplichtingen en regels bij het uitvoeren van een actie met als doel: - het voorkomen van witwassen of financieren van terrorisme evenals de strijd tegen corruptie, - facturering, - boekhouding.
 • De Dienstverlener bewaart gegevens uitsluitend voor de tijd die nodig is om de handelingen uit te voeren waarvoor ze verzameld zijn, en dit binnen het kader van de geldende regelgeving.
 • Hierbij worden de klantgegevens bewaard voor de duur van de contractuele klantrelatie met optelling van 3 jaar voor het uitvoeren van reclame en klantwerving, behoudens de bewaringsplicht of verjaringstermijn.
 • Om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen worden persoonsgegevens tot 5 jaar na het einde van de contractuele binding met de Dienstverlener bewaard. Voor de boekhouding worden de gegevens tot 10 jaar na het sluiten van het boekjaar bewaard.
 • Gegevens van potentiële klanten worden tot 3 jaar bewaard wanneer er geen enkele deelname of inschrijving voor evenementen van de Dienstverlener heeft plaatsgevonden.
 • De verwerkte gegevens zijn bestemd voor de bevoegde medewerkers van de Dienstverlener.
 • Volgens de regels bepaald door de Wet Informatica en Vrijheden en de Europese regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens hebben gebruikers recht op toegang tot hun persoonsgegevens evenals een recht op wijziging, ondervraging, beperking, bereikbaarheid en verwijdering ervan.
 • Personen van wie de gegevens worden verwerkt hebben ook recht om op elk moment bezwaar te maken, om redenen die hun persoonlijke geval betreffen, recht op een behandeling van persoonsgegevens met als juridische basis het wettelijke belang van de Dienstverlener en het recht op bezwaar tegen klantwerving.
 • Ze hebben ook het recht om de algemene en specifieke richtlijnen te bepalen voor de wijze waarop de bovenstaande rechten na hun overlijden worden uitgevoerd: - per e-mail naar het volgende adres: rgpd@olela.fr, - per brief naar het volgende adres: Oléla, Service Clients RGPD, 4 rue Auguste Herbert, 85560 Longeville-sur-Mer, FRANCE, samen met een kopie van uw ID-bewijs.
 • De betreffende personen hebben recht op het maken van een bezwaar bij het Franse CNIL.
   

ARTIKEL 11 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

 • De inhoud van de website www.olela.nl is het eigendom van de Dienstverlener en zijn partners en wordt beschermd door de Franse en internationale wetten betreffende het intellectueel eigendom.
 • Complete of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is strikt verboden en kan worden beschouwd als een vervalsingsdelict.
 • Verder blijft de Dienstverlener eigenaar van alle rechten op intellectueel eigendom die gelden voor foto’s, presentaties, studies, tekeningen, modellen, prototypes, enz., die (zelfs op aanvraag van de Klant) worden gemaakt voor de levering van de Diensten. Klanten mogen deze studies, tekeningen, modellen en prototypes, enz. dus niet kopiëren of gebruiken zonder nadrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener die er een financiële compensatie voor kan vragen.
   

ARTIKEL 12 - TOEPASBAAR RECHT - TAAL

 • Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de handelingen die eruit voortvloeien worden bepaald en onderworpen aan de Franse wet.
 • Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in de Franse taal. Wanneer ze in een of meerdere talen worden vertaald, is uitsluitend de Franse versie geldig in geval van geschillen.
   

ARTIKEL 13 - GESCHILLEN

 • In geval van geschillen tijdens een verblijf moeten Klanten zich binnen 24 uur melden bij de receptie van de betreffende vestiging. Klanten kunnen een brief schrijven naar de klantenservice van Oléla: Service Clients Oléla, 4 rue Auguste Herbert, 85560 Longeville sur Mer, FRANCE of een e-mail naar: relation.client@olela.fr, binnen 5 dagen na het einde vak het verblijf (na deze termijn zal de aanvraag niet meer in behandeling worden genomen). Bezwaren worden na het verblijf niet in behandeling genomen wanneer de feiten niet tijdens het verblijf bij de receptie van de camping zijn gemeld. De Dienstverlener antwoordt binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag.
 • Geschillen die zouden kunnen voortkomen uit aankopen of verkopen die volgens deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn gedaan, betreffende de geldigheid ervan, de interpretatie, de uitvoering, de ontbinding en de gevolgen waar geen schikking voor gevonden kan worden tussen de Dienstverlener en de Klant, zullen door de rechtbank worden beoordeeld, volgens de voorwaarden van de gewone wetgeving.
 • Klanten kunnen in elk geval bij bezwaar een beroep doen op een bemiddelingsprocedure of een andere manier om een geschil op te lossen.
 • Zo kunnen Klanten gratis een beroep doen op de volgende Consumentenbemiddelaar: - CM2C, door online contact op te nemen: https://cm2c.net - of per brief aan: CM2C, 14 rue Saint Jean, 75017 Parijs, FRANCE.
   

ARTIKEL 14 - PRECONTRACTUELE INFORMATIE - AANVAARDING DOOR DE KLANT

 • De Klant erkent dat hij voor het plaatsen van zijn bestelling op leesbare en begrijpelijke manier kennis heeft genomen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de informatie afkomstig uit de artikelen L 111-1 tot L111-7 van het wetboek van consumptie, naast de nodige informatie volgens het besluit van 22 oktober 2008 betreffende de voorafgaande in kennis stelling van de consument over de kenmerken van huuraccommodaties op campings en dan met name:
  • de belangrijkste kenmerken van de Diensten, naar gelang het gebruikte communicatiemiddel en de betreffende Diensten;
  • de prijs van de Diensten en de bijkomende kosten;
  • informatie over de identiteit van de Dienstverlener, zoals adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook activiteiten wanneer deze niet buiten de context vallen;
  • informatie over wettelijke en bindende garanties en de manier waarop ze worden toegepast; de functionaliteiten van digitale inhoud en waar nodig de interoperabiliteit;
  • de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van een bemiddelingssysteem in geval van geschillen;
  • informatie over de regels van contractontbinding en andere belangrijke contractvoorwaarden.
 • Klanten die op de website www.olela.nl of telefonisch via +33 (0)2 51 20 41 94 bestellen gaan automatisch en volledig akkoord met deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Dit wordt nadrukkelijk erkend door de Klant, die daarmee afziet van het gebruik van tegenstrijdige documenten die niet tegen de Dienstverlener zou kunnen worden gebruikt.
 • Portretrecht: de Klant geeft nadrukkelijk en zonder tegenprestatie toestemming aan de camping en Oléla om via elk communicatiemedium foto's en video’s zichzelf en zijn kinderen te gebruiken die worden genomen tijdens zijn verblijf en dit voor reclamedoeleinden van de camping en Oléla. Het hergebruiken van foto's, video’s en andere visuele media van Oléla voor persoonlijk of ander gebruik is verboden.

 

Versie geldig vanaf 31/10/2023.